Železniční areál v Holešovice - Bubny je tvořen seskupením

několika objektů. Provoz na této trati z Prahy do Děčína,

a dále do Německa byl zahájen v roce 1850. Postupně zde pak

vznikla dvě nádraží, dvě depa, a rozsáhlé železniční dílny.

Nejvýraznější stavbou areálu dílen je devítitraktová hala, 65 metrů

široká a 160 metrů dlouhá. Dílny sloužily především údržbě nákladních

vozů.  Část objektů v areálu Holešovice - Bubny byla v roce 2004 prohlášena

za kulturní památku. V roce 2008 MK ČR vyhovělo návrhu spučasného

vlastníka na sejmutí památkové ochrany. 

Zbouráno.

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Železniční areál Holešovice - Bubny dílny Ateco 2009

Fotodokument cz - Bubny opravny Ateco 2010