Městská krajina a její obyvatelé prochází nyní zásadní proměnou.

Na těchto změnách se významně podílejí velké developerské projekty,

které mění využití městského prostoru.  V Praze jsou to např. projekty

v Holešovicích, ve Vysočanech, na Žižkově nebo na Smíchově.

Dnes se již považuje za samozřejmost archeologický průzkum před

zahájením výstavby v archeologicky významné lokalitě. 

Samozřejmá by však měla být také systematická a dlouhodobá

fotodokumentace oblastí, které právě mění svůj charakter,

nestačí se spoléhat na nahodilý zájem.

Fotografie je nenahraditelné medium.

Využijme její jedinečnou schopnost dokumentovat zrychlený

vývoj urbanizace v místech, která dosud ležela ladem nebo

jejich využití již nevyhovuje.

Máme společnou odpovědnost zanechat budoucím generacím

komplexní zprávu o území, které bude nenávratně proměněno.

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny

Nádraží Praha Bubny